Partneři a sponzoři

Partneři a sponzoři

Hlavní partner

Základní informace

Bonusy

 • Oddíly, které přihlásí 6 a více členů, mají nárok na slevu 150 Kč na jednoho účastníka. Podmínkou je zaslání hromadné přihlášky na kemp (emailem, poštou).
 • Účastníci, kteří zaplatí účastnický poplatek za kemp do 30. dubna, obdrží jako dárek šortky značky Peak. Podmínkou je připsání platby na účet Hoop Camps do 30. 4. 2017.
 • Jestliže splňujete některou z podmínek na slevu, zaplaťte prosím automaticky poníženou částku.
 • V rámci AND 1 CUPU a dalších turnajů budou rozdány účastnické slevy na kempy, které bude možno uplatnit.

Podmínky

 • Zúčastnit se může každá dívka či chlapec ve věku od 8 do 20 let.
 • Podmínkou účasti je vyplnění a odeslání přihlášky, která je součástí kempové brožury, nebo přihlášky na těchto stránkách.
 • Příjezd a odjezd z kempu si zajišťuje každý účastník samostatně.
 • Na základě vytvořené přihlášky obdrží každý účastník podrobné informace týkající se vybraného kempu včetně údajů pro platbu.
 • Podmínkou pro nástup do kempu je předložení potvrzení o zaplacení účastnického poplatku a karty zdravotního pojištěnce.
  • Účastnický poplatek zašlete na č. ú.: ČSOB Klatovy 178054970/0300
  • Pro platbu za kemp uvádějte: variabilní symbol = rodné číslo nebo číslo přihlášky přidělené systémem, specifický symbol = kód kempu
 • Každý účastník obdrží kempové tričko.
 • Pro účastníky, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci přijet na kemp a zaplatili účastnický poplatek platí následující pravidla pro jeho vrácení:
  • Při oznámení o zrušení účasti dříve než 7 dní před zahájením kempu bude vrácen účastnický poplatek bez částky 150,- Kč na pokrytí administrativních a organizačních výdajů.
  • Pokud se účastník odhlásí později než 7 dnů před zahájením kempu, bude mu stržena částka 250,- Kč, jestliže odjede účastník z jakéhokoliv důvodu v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

Rozdělení kempů

 • Všechny letošní kempy proběhnou pod označením standard. Trenéři budou pracovat se třemi základními věkovými kategoriemi: 8, 9, 10 a 11 let - 12, 13, 14 a 15 let - 16, 17, 18, 19 a 20 let. Do těchto kategorií rozdělí trenéři účastníky na začátku kempu. V průběhu kempu pak může dojít k přeřazování ve skupinách podle výkonnosti.

Povinné vybavení

Sálová obuv, běžecká obuv, přezůvky, světlý a tmavý tréninkový dres, švihadlo, plavky, vlastní basketbalový míč (resp. fotbalový míč nebo florbalové a badmintonové vybavení), karta zdravotního pojištěnce, odvaha a tréninková morálka.

Informace pro rodiče

 • Každý kemp je veden trenérem s dlouholetou zkušeností práce s mládeží.
 • Na jednoho trenéra připadá maximálně 8 –10 dětí pro kolektivní sporty a 4 pro tenis.
 • Ve volném čase je organizován doplňkový program.
 • V rámci kempu je zajištěna lékařská péče a pravidelná strava.
 • Příjezd a odjezd z kempu si organizuje každý účastník samostatně.
 • V ceně kempu je zahrnuto:
  1. Stravování (počínaje obědem první den, konče obědem poslední den, pitný režim).
  2. Ubytování (hotelového nebo internátního typu).
  3. Odborné vedení na jednotlivých stanovištích.
  4. Kempové tričko s logem kempu a skupinová fotografie účastníků.
  5. Zajímavé odměny pro nejlepší v kempových soutěžích.
  6. Na úhradu poplatku je možné získat příspěvek z FKSP zaměstnavatele rodičů. Na požádání vystavíme fakturu nebo potvrzení.
  7. Oddíly nebo školy, které přihlásí 10 a více členů, mají nárok na slevu 150 Kč na jednoho účastníka. Podmínkou je zaslání hromadné přihlášky na kemp (emailem, poštou).

Denní program

7:30 budíček
8:00 snídaně
9:00 - 11:30 dopolední tréninková jednotka
12:00 oběd
14:30 klinika
15:00 - 17:00 odpolední tréninková jednotka, soutěže
17:30 večeře
19:00 - 21:00 večerní zápasy
22:30 večerka

Tento vzorový program je upravován s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých sportů a možnostem v daném místě. V každém případě náročný program s 6ti – 8mi hodinovou denní tréninkovou dávkou pod odborným vedením.